• Twitter

    • RT @ajcassa: 🎨 Inaugurada l'exposició "Hem de parlar" de Max Bosch Masllorenç, dins el cicle Joviart. 📅 Oberta fins al 29 d’abril a la Sa… 4 days ago
    • RT @ajcassa: ✅ Les inversions dels pressupostos participatius del 2017 s'han fet efectives. A Cassà ja disposem d'una tirolina al parc dels… 1 month ago
    • RT @ajcassa: 🎶 Concerts, tallers, espectacles, audicions, projeccions... 📌 Del 17 al 23 de març, #CassàDeLaSelva s'omple de música amb una… 1 month ago
  • Anuncis

Carnets

Des del Punt d’Informació Juvenil gestionem els carnets següents:

Carnet d’alberguista

El carnet d’alberguista permet allotjar-te als més de 4.000 albergs de la International Youth Hostel Federation (IYHF) situats per tot del món.
El carnet d’alberguista té validesa d’un any natural a partir del moment de la seva tramitació.

Hi ha diferents modalitats de carnet d’alberguista:

Juvenil

Per a joves de 14 a 29 anys (ambdós inclosos)

Per obtenir-lo cal presentar: el DNI original.

Preu: 5,13 €

Cal tenir la nacionalitat espanyola o, els estrangers, poder acreditar una residència mínima de 6 mesos a l’Estat espanyol, presentant el NIE i o full d’empadronament.
En el cas de menors d’edat, autorització paterna, juntament amb fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
El menors de 14 anys han d’anar obligatòriament amb el carnet familiar amb els seus pares.

Adult

A partir de 30 anys (sense límit d’edat).

Per obtenir-lo cal presentar: DNI original

Preu: 12,31 €

Cal tenir la nacionalitat espanyola o, els estrangers, poder acreditar una residència mínima de 6 mesos a l’Estat espanyol, presentant el NIE i o full d’empadronament.

De grup

Per a associacions infantils i juvenils, entitats socioculturals, centres d’ensenyament,… (mínim 10 persones, no hi ha màxim de components del grup)
El grup ha d’estar format per joves de fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors són els responsables de grup ja siguin professors o monitors.

Per obtenir-lo cal presentar: Document del centre, degudament signat i timbrat, conforme l’entitat sol·licita el carnet. En el document ha de constar el nom del centre o associació, adreça, NIF i població. En el cas d’entitats sense número d’identificació fiscal, cal d’indicar el número de DNI del responsable de l’entitat o grup. Cal guardar una còpia d’aquest document.

Preu: 15,38 €

Familiar

Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys.
Els fills majors d’edat han de fer-se un carnet individual. El carnet només és vàlid per fer-lo servir de manera conjunta, és a dir, si un dels membres que formen part de la família volgués fer-lo servir de manera individual no seria vàlid; té validesa només quan tots els membres del grup familiar viatgen junts.

Per obtenir-lo cal presentar: DNI original del pare o mare, llibre de família o equivalent

Preu: 24,61 € (Gràcies a un acord amb el Departament de Benestar Social i Família, el carnet d’alberguista familiar és gratuït per a les famílies nombroses i  monoparentals de Catalunya)

En el cas de carnets d’alberguista familiars per a les famílies nombroses, s’omplirà el full de sol·licitud que es facilita en el moment de la tramitació, i el sol·licitant també haurà de presentar original i còpia del títol vigent de família nombrosa o dels carnets individuals que reben del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Carnet d’estudiant internacional (ISIC)

Els avantatges d’aquest carnet els pots consultar al web oficial de la ISIC (International Student Identity Card) a l’apartat de “discounts”: www.isic.org

ISIC (International Student Identity Card)

Aquest carnet és per a estudiants a partir de 12 anys.
Pots fer-te aquest carnet si curses qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (ESO., Cicles formatius, Batxillerat, Universitat, …) o si estàs matriculat en qualsevol curs (d’idiomes, de música, etc.) sempre que la durada del curs mai no sigui inferior a sis mesos.
Amb aquest carnet pots aconseguir descomptes en entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries,… i a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a algunes agències a Catalunya i a les oficines d’estudiants d’arreu del món. En alguns països poden haver-hi restriccions per edat segons en quins avantatges i descomptes.

Per obtenir-lo cal presentar: DNI original, 1 fotografia en color o fotocòpia en color, la matrícula, carnet o certificat original del centre on consti que l’interessat/da està matriculat/da sempre que especifiqui el curs actual

Preu: 9,23 €

Anuncis
  • El més recent!

  • Entra el teu correu electrònic per rebre totes les novetats i activitats de Cassà Jove